Mój koszyk

REGULAMIN SERWISU fitbodyclub.pl
fitbodyclub.pl („FIT body Club”, „platforma treningowa”, „Klub subskrypcyjny”, „sklep”,
„Administrator”) to internetowa usługa fitness oraz sklep internetowy znajdujący się na
stronie www.fitbodyclub.pl prowadzona przez „Elżbietę Smużewską” z siedzibą w Skępem,
kod pocztowy 87-630, Sierpecka 62a, NIP 466-003-83-53, zwanego dalej Usługodawcą.
ZAWARTOŚĆ NINIEJŻSZEGO REGULAMINU

 1. Postanowienia ogólne
 2. Warunki korzystania z serwisu fitbodyclub.pl
 3. Usługa. Zawarcie umowy. Realizacja
 4. Płatność i reklamacje
 5. Ograniczenia odpowiedzialności
 6. Prywatność
 7. Postanowienia członkowskie
 8. Rozpoczęcie i zakończenie umowy. Usuwanie konta
 9. Licencja na korzystanie z usług FITbody Club
 10. Prawa autorskie
 11. Przerwa i problemy techniczne
 12. Postanowienia końcowe.
 13. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  • Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy/sprzedaży/usługi pomiędzy
  Usługodawcą (fitbodyclub.pl), a Kupującym (Użytkownik serwisu).
  • Niniejszy Regulamin udostępnia się kupującemu, a także umożliwia się pozyskanie,
  odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego,
  którym posługuje się Kupujący.
  • Rejestrując się jako członek lub korzystając w jakikolwiek sposób z usług
  fitbodyclub.pl, akceptujesz niniejsze Warunki świadczenia usług („Umowa” lub
  „Regulamin”), które stanowią wiążącą umowę między Tobą, a fitbodyclub.pl.
  Powinieneś również przeczytać i zrozumieć Politykę prywatności fitbodyclub.pl, która
  jest włączona przez odniesienie do niniejszej Umowy i jest dostępna na stronie
  fitbodyclub.pl
 14. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU fitbodyclub.pl
  Aby korzystać z usług fitbodyclub.pl musisz mieć skończone 18 lat oraz zgodę
  lekarza/fizjoterapeuty (w przypadku jakichkolwiek schorzeń/chorób/urazów),
  potwierdzającą możliwość korzystania z usług i programów treningowych zamieszczonych na
  stronie fitbodyclub.pl. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie
  urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet oraz z poprawnie
  skonfigurowaną przeglądarką internetową. FIT body Club nie ponosi odpowiedzialności za
  usługi udzielane przez dostawcę usług internetowych (prędkość Internetu).
 15. USŁUGA. ZAWARCIE UMOWY. REALIZACJA
  Usługa polega na zapewnianiu Użytkownikowi dostępu do wykupionych treści. Dostęp do
  treści odbywa się z wykorzystaniem konta Użytkownika, które tworzone jest dla Użytkownika
  w wyniku zawarcia Umowy zgodnie z niżej opisaną procedurą.
  W celu zawarcia Umowy Użytkownik musi zarejestrować się w Serwisie podając niezbędne
  dane oraz akceptując Regulamin, jak również Politykę prywatności fitbodyclub.pl. Akceptacja
  jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy. Po uiszczeniu opłaty Użytkownik
  automatycznie dostaje potwierdzenie zawarcia umowy, uzyskuje pełny dostęp do treści na
  platformie treningowej FIT body Club oraz staje się członkiem FIT body Club.
  Zamówienia dotyczące e-booków realizowane są w terminie do 48h. Po dokonaniu płatności
  Kupujący dostanie e-mail potwierdzający z plikiem do pobrania e-booka.
 16. PŁATNOŚCI I REKLAMACJE
  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem
  Dotpay.pl
  • Ceny Produktów oferowanych przez „fitbodyclub.pl” są wyrażone w złotówkach
  (PLN)
  • Cena Usługi i Produktów jest podana na stronie fitbodyclub.pl
  • Ceny Usług mogą różnić się okresowo.
  Reklamacje: strona fitbodyclub.pl jest zobowiązana wykonać Usługę w sposób niewadliwy.
  Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem platformy treningowej FIT body Club lub
  związanej z zakupem e-booka można zgłaszać listownie na adres pocztowy Administratora
  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres
  fitbodyclubpl@gmail.com
  Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe Użytkownika, opis i
  uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
  Administrator ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od
  dnia doręczenia reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu
  którego reklamacja została złożona.
  Zwroty. Przysługuje 14-dniowy okres próbny platformy FIT body Club. W razie rezygnacji, 100% wpłaty za subskrypcję FIT body Club zostanie zwrócone, bez podawania przyczyny. Nie ma ŻADNYCH zwrotów za treści wirtualne takie jak e-book.
  Zmiany. FITbody Club może zmieniać, modyfikować, dodawać, usuwać, zawieszać lub
  anulować subskrypcję w dowolnym momencie według wyłącznego uznania FIT body Club.
 17. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  Materiały zamieszczone na fitbodyclub.pl mają charakter poglądowy i nie mogą być
  traktowane jako wiążące porady w indywidualnej sprawie. Administrator nie ponosi
  odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z materiałów, w szczególności za
  następstwa błędów żywieniowych lub błędów w treningach wykonywanych przez
  Użytkownika.
  W żadnym wypadku fitbodyclub.pl, ani jej podmioty stowarzyszone nie będą
  odpowiedzialne za żadne bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe szkody w tym również
  szkody związane z obrażeniami ciała oraz śmiercią.
 18. PRYWATNOŚĆ
  Twoje prawa do prywatności są określone w Polityce prywatności, która stanowi część
  niniejszej Umowy. Zapoznaj się z Polityką prywatności, aby dowiedzieć się o:
  • Jakie informacje mogą być gromadzone na Twój temat;
  • Do czego używane są te informacje;
  • Kiedy i z kim dzielę się tymi informacjami.
  ZGODA NA EMAIL: Gdy stajesz się członkiem, zgadzasz się i akceptujesz otrzymywanie od
  Administratora wiadomości e-mail. Te wiadomości e-mail mogą być transakcjami lub
  komunikatami związanymi z Usługą, takimi jak powiadomienia administracyjne i ogłoszenia
  lub zmiany usług, lub wiadomości e-mail zawierające oferty handlowe, promocje lub oferty
  specjalne od fitbodyclub.pl lub partnerów zewnętrznych.
 19. POSTANOWIENIA CZŁONKOWSKIE
  REJESTRACJA: Aby w pełni korzystać z usługi FIT body Club musisz zarejestrować się jako
  członek, podając nazwę użytkownika, hasło, poprawny adres e-mail i uiścić opłatę przez
  wybrany sposób płatności. Musisz dostarczyć kompletne i dokładne informacje rejestracyjne
  do fitbodyclub.pl i powiadomić, jeśli twoje informacje ulegną zmianie.
  NAZWA UŻYTKOWNIKA: Nie możesz używać nazwiska kogoś innego, nazwiska, które
  narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich lub imię, które jest nieprzyzwoite lub w inny
  sposób niepożądane.
  UŻYCIE NIEKOMERCYJNE: Korzystanie z witryny fitbodyclub.pl jest przeznaczone wyłącznie
  do osobistego użytku. Członkowie nie mogą korzystać z Usługi w związku z żadnymi
  działaniami komercyjnymi, takimi jak reklama lub nakłanianie jakiegokolwiek użytkownika do
  kupowania lub sprzedawania jakichkolwiek produktów lub usług; lub w celach
  komercyjnych. Użytkownicy Strony nie mogą wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych
  z Usługi do kontaktowania się, reklamowania, pozyskiwania lub sprzedawania innym
  użytkownikom bez uprzedniej wyraźnej zgody. Organizacje lub firmy nie mogą
  wykorzystywać Usługi ani Witryny w żadnym celu, o ile nie zostaną wyraźnie autoryzowane
  przez fitbodyclub.pl. Jeśli chcesz zapytać o możliwe wykorzystanie komercyjne, skontaktuj
  się ze Administratorem wysyłając wiadomość pod adres: fitbodyclubpl@gmail.com.
  fitbodyclub.pl może badać i podejmować wszelkie dostępne działania prawne w odpowiedzi
  na nielegalne i / lub nieautoryzowane wykorzystanie Witryny lub Usługi.
  OCHRONA KONTA: Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane na
  Twoim koncie, w tym za wszelkie działania nieautoryzowanych użytkowników. Nie możesz
  pozwolić innym korzystać z Twojego konta. Musisz chronić poufność swojego hasła. Jeśli
  korzystasz z komputera, do którego inni mają dostęp, musisz wylogować się z konta po
  skorzystaniu z usługi FIT body Club. Jeśli dowiesz się o nieautoryzowanym dostępie do
  swojego konta, musisz zmienić hasło i natychmiast o tym powiadomić Serwis na adres
  fitbodyclubpl@gmail.com.
 20. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE UMOWY. USUWANIE KONTA
  ROZPOCZĘCIE: Niniejsza Umowa zaczyna się w dniu pierwszego skorzystania z usługi FIT
  body Club czyli od otrzymania hasła dostępu i trwa, aż do wygaśnięcia wybranego
  abonamentu (30 dni/ 90 dni bądź 365 dni)
  ANULOWANIE: Anulowanie jest możliwe do 14-dni po zakupie. Prośbę o anulowanie należy zgłaszać do Administratora strony: fitbodyclubpl@gmail.com.
  ZAKOŃCZENIE: FIT body Club może zawiesić, wyłączyć/ usunąć Twoje konto lub zablokować/
  usunąć wszelkie przesłane treści. Jeśli FIT body Club ustali, że naruszyłeś którekolwiek z
  postanowień niniejszej Umowy lub że twoje zachowanie lub treść będą niszczyć reputację
  lub dobrą opinię www.fitbodyclub.pl
  Jeśli FIT body Club usunie twoje konto z powyższych powodów, nie możesz ponownie
  zarejestrować się w usłudze FIT body Club. FIT body Club może zablokować twój adres e-mail
  i adres protokołu internetowego, aby zapobiec dalszej rejestracji.
  Po wygaśnięciu abonamentu z dowolnego powodu wszystkie warunki niniejszej Umowy
  pozostają w mocy.
 21. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z USŁUGI FIT body Club
  FIT body Club udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na dostęp do usługi
  FIT body Club i korzystanie z niej do osobistych, niekomercyjnych celów. Obejmuje to prawo
  do przeglądania treści dostępnych w usłudze FIT body Club. Ta licencja jest dla ciebie
  osobista i nie może być przypisana ani sublicencjonowana nikomu innemu.
  Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez FIT body Club na piśmie, nie będziesz
  reprodukować, redystrybuować, publicznie wyświetlać, sprzedawać, tworzyć dzieł
  pochodnych, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani dezasemblować usługi
  FIT body Club. Nie podejmujesz również żadnych działań w celu zakłócenia lub uszkodzenia
  usługi FITbody Club. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane przez
  FIT body Club są zastrzeżone.
 22. PRAWA AUTORSKIE
  Materiały dostępne na witrynie www.fitbodyclub.pl objęte są prawami autorskimi.
  Rozpowszechnianie ich bez uprzedniej zgody Administratora stanowi naruszenia praw
  autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W razie powzięcia
  informacji o naruszaniu przez Użytkownika praw autorskich do materiałów, Administrator
  może zablokować Użytkownikowi dostęp do konta i wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
  natychmiastowym.
 23. PRZERWY I PROBLEMY TECHNICZNE
  Administrator dołoży wszelkich starań, by Platforma działała w sposób nieprzerwany i
  niezakłócony.
  Administrator uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Platformy z przyczyn
  technicznych. O planowanej przerwie technicznej Administrator powiadomi Użytkownika w
  formie wiadomości e-mail.
  Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że czasowe przerwy w działaniu Platformy
  mogą mieć również charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie i usterki
  techniczne niezależne od Administratora.
  Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania
  Platformy, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Platformy
  Użytkownik nie napotka różnych problemów technicznych. Użytkownik powinien
  poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w
  funkcjonowaniu Platformy.
  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w
  systemach teleinformatycznych, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub
  utrudniają korzystanie z Platformy.
 24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Regulamin obowiązuje od dnia 17.01.2019 roku i od tego momentu stosowany jest
  do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem serwisu internetowego.
  • Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa
  dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian
  technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez
  Usługodawcę
  • W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa
  powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
  • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego
  prawa powszechnie obowiązującego.